بتاسهم
1399/08/18
14:17
#کهرام افزایش 20% نرخ فروش محصولات تولیدی از تاریخ 1399/08/10 مطابق مصوبه هیات مدیره.

#کهرام افزایش ۲۰٪ نرخ فروش محصولات تولیدی از تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ مطابق مصوبه هیات مدیره.


انتهای خبر

0
0