کارگزاری سهام بارز
1399/11/15
11:04
🛑منظور از پیام، فروش بالای نفت که نشان دهنده جدیت در بازگشت به برجام است. 🛑کاهش قیمت دلار؟؟؟!!!!!! تا چه مقداری؟؟؟!!!!!

🛑منظور از پیام، فروش بالای نفت که نشان دهنده جدیت در بازگشت به برجام است.🛑کاهش قیمت دلار؟؟؟!!!!!! تا چه مقداری؟؟؟!!!!!

انتهای خبر

0
0