آریاسهم
1399/08/11
08:59
نشانه‌ها و اهداف برخی از سهم‌ها: ⏺ #شبریز با واکنش مثبت به کف قبلی اش در محدوده ی 2850 تومان به نظر ریزش اخیرش را اصلاح کند و بعید نیست که در این...

نشانه‌ها و اهداف برخی از سهم‌ها:⏺ #شبریز


با واکنش مثبت به کف قبلی اش در محدوده ی ۲۸۵۰ تومان به نظر ریزش اخیرش را اصلاح کند و بعید نیست که در این اصلاح تا بالای ۴۰۰۰ تومان هم برگردد⏺ #شپنا


واکنش شپنا به ۱۴۰۰ تومان مناسب بوده و بعید نیست با عبور از ۱۵۵۰ تومان به سمت ۲۰۵۰ تومان هم ادامه دهد.⏺ #شاراک


شاهد واکنش مثبتی بوده ولی از دید ساختاری هنوز به نظر نمی رسد که رشد قابل توجهی داشته باشد.🔗 جزییات بیشتر

انتهای خبر

0
0