آواتحلیل
1400/09/08
08:26
#بررسی_گزارش_کدال #پارس ✅ پتروشیمی پارس در آبان ماه فروش حدود 3560 میلیارد تومانی را به ثبت رساند که نسبت به ماه گذشته 12 درصد بیشتر است. ✅ مقدا...

#بررسی_گزارش_کدال #پارس✅ پتروشیمی پارس در آبان ماه فروش حدود ۳۵۶۰ میلیارد تومانی را به ثبت رساند که نسبت به ماه گذشته ۱۲ درصد بیشتر است.✅ مقدار فروش کل محصولات در آبان ماه ۲۴۲ هزار تن گزارش شده است که این عدد برای ماه گذشته ۲۰۴ هزار تن بوده است.✅ فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان میرسد که ۹۸ درصد بیشتر از سطح فروش در مدت مشابه سال گذشته است. مقدار فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد کاهش داشته است.📉 آخرین قیمت سهم حدود ۱۹۷۰۰ تومان بوده و نسبت به یک ماه گذشته ۵ درصد کاهش داشته است.انتهای خبر

0
0