ایبنا
1399/11/14
16:09
🗺#بلومبرگ: 🔸 توماس جردن، رئیس بانک ملی سوئیس: سانسور ایالات متحده مانع خریدهای ارزی موسسه وی نخواهد شد تا #تورم را از بین ببرد. #اقتصاد #توییتر 🔻

🗺#بلومبرگ:🔸 توماس جردن، رئیس بانک ملی سوئیس: سانسور ایالات متحده مانع خریدهای ارزی موسسه وی نخواهد شد تا #تورم را از بین ببرد.#اقتصاد


#توییتر🔻انتهای خبر

0
0