پلکان بورس
1399/11/12
12:57
انتخاب جدید سهامدار ؛ خرید سهم و صندوق قابل معامله به جای سود ثابت خروج بیش از ١٩٠ میلیارد تومان نقدینگی خرد از صندوق های با درآمد ثابت ؛ رقمی بی ...

انتخاب جدید سهامدار ؛ خرید سهم و صندوق قابل معامله به جای سود ثابتخروج بیش از ۱۹۰ میلیارد تومان نقدینگی خرد از صندوق های با درآمد ثابت ؛ رقمی بی سابقه در ۷ هفته اخیر.تزریق حدود ۵۹۰ میلیارد تومان پول خرد پس از ۴ روز متوالی خروج پول خرد؛ بیش از ۶۰ درصد در سهم های کوچک و مابقی در سهم های بزرگ


بیشترین تزریق پول از سوی حقیقی ها در گروه های فلزی، شیمیایی، فرآورده های نفتی، سیمان، چند رشته ای صنعتی، خودرویی و سرمایه گذاری.http://T.me/pelekanbourseانتهای خبر

0
0