کدال۳۶۰
1401/06/02
15:54
#فبیرا اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_6_ماهه منتهی به 1401/03/31 (حسابرسی نشده) شرکت صنایع بسته بندی ایران ▪️ شرکت صنایع بسته بن...

#فبیرا


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۶_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) شرکت صنایع بسته بندی ایران

▪️ شرکت صنایع بسته بندی ایران در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به ازای هر سهم ۹۷ ریال زیان شناسایی کرده است. این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۵۵ ریال زیان شناسایی کرده بود.▪️ «فبیرا» با سرمایه ثبت شده ۱,۷۷۲,۷۳۲ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ مبلغ ۱۷۱,۱۷۲ میلیون ریال زیان شناسایی کرده است.
۱۴۰۱-۰۶-۰۲ ۱۵:۵۵:۱۴ (۹۲۸۷۱۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0