نوآوران امین
1399/10/04
19:18
گروه صنایع سیمان کرمان (#سکرما) گزارش #فعالیت_ماهانه (#آذر_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ⭕️کاهش (۱۲.۱۵)...

گروه صنایع سیمان کرمان (#سکرما)گزارش #فعالیت_ماهانه (#آذر_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰⭕️کاهش (۱۲.۱۵) درصدی فروش آذر ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۵۰.۰۴ درصدی فروش آذر ۱۳۹۹ در مقایسه با آذر ۱۳۹۸


✅رشد ۵۲.۲۷ درصدی فروش ۱۲ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0