پایگاه خبری انتخاب
1399/10/07
09:38
المیادین: سیاست اسرائیل در قبال ایران در سال ۲۰۲۱ اسرائیل می‌داند که تعامل آمریکا با ایران در دوره بایدن متفاوت خواهد بود، از این رو، به تبعیت از...

المیادین:سیاست اسراییل در قبال ایران در سال ۲۰۲۱اسراییل می‌داند که تعامل آمریکا با ایران در دوره بایدن متفاوت خواهد بود، از این رو، به تبعیت از اصل داگان در مورد تعطیلی برنامه‌های هسته‌ای ایران از طریق هدف گیری ساکت، بدون پناه بردن به عملیات نظامی استفاده می‌کند. اما در سطح سوریه، گزینه اول اسراییل، افزایش حملات نظامی تا زمان پایان حضور ایران در این کشور است، حتی اگر مجبور به ورود به نبرد نظامی گسترده‌ای با حزب الله شود.entekhab.ir/۰۰۲U۷qانتهای خبر

0
0