بانی فام
1399/10/08
13:16
#فباهنر (احتمال نوسان قیمت در چند روز آینده) در صورت صعود قیمت احتمال10% سود تا محدوده 65716 ریال در صورت نزول قیمت احتمال15% ضرر تا محدوده 51583...

#فباهنر


(احتمال نوسان قیمت در چند روز آینده)


در صورت صعود قیمت احتمال۱۰٪ سود تا محدوده ۶۵۷۱۶ ریال


در صورت نزول قیمت احتمال۱۵٪ ضرر تا محدوده ۵۱۵۸۳ ریال


▫️روند کلی کوتاه مدت : صعودی


▫️پایداری روند : کم


▫️شتاب کاهش قیمت : کم


▫️روانشناسی معاملات : هیجان زیاد فروشندگان


▫️زمان تغییر روند: در حال حاضر خیرانتهای خبر

0
0