بولتن اقتصادی
1399/08/19
22:22
چرا سازمان تعزیرات با فروشگاه‌های متخلف برخورد نمی‌کند؟ معاون سازمان تعزیرات حکومتی : 🔹️حجم تخلفات بسیار بالا بوده و همچنین عدم ثبات قیمت نیز از د...

چرا سازمان تعزیرات با فروشگاه‌های متخلف برخورد نمی‌کند؟معاون سازمان تعزیرات حکومتی :


🔹️حجم تخلفات بسیار بالا بوده و همچنین عدم ثبات قیمت نیز از دیگر عوامل می‌باشد


🔹سایر دستگاه ها نیز باید به صورت کامل نظارت داشته باشند.

انتهای خبر

0
0