تارگت بورس
1399/08/18
23:16
چه نمادی فردا دستوری رشد خواهد کرد؟ @Vira_bourse_channel تنها نمادی که دوشنبه از منفی به مثبت میرسد👆✅ (رانت) ⭕️خبرخوشی در راه میباشد آیا جهش دوم ...

چه نمادی فردا دستوری رشد خواهد کرد؟@Vira_bourse_channelتنها نمادی که دوشنبه از منفی به مثبت میرسد👆✅ (رانت)


⭕️خبرخوشی در راه میباشد


آیا جهش دوم بورس آغاز خواهد شد؟@Vira_bourse_channel

انتهای خبر

0
0