کارگزاری آبان
1399/08/12
12:48
📈#اطلاعات_بازار شاخص کل 1,264,537 15325.08 واحد منفی ارزش بازار 48,057,249 میلیارد ریال ارزش معاملات 46,047 میلیارد ریال حجم معاملات 5.835 میلیارد ...

📈#اطلاعات_بازار


شاخص کل ۱,۲۶۴,۵۳۷


۱۵۳۲۵.۰۸ واحد منفی


ارزش بازار ۴۸,۰۵۷,۲۴۹ میلیارد ریال


ارزش معاملات ۴۶,۰۴۷ میلیارد ریال


حجم معاملات ۵.۸۳۵ میلیارد سهم


نمادهای تاثیر گذار در شاخص


فارس ۴۸۷۷ واحد منفی


شپنا ۱۳۵۱ واحد منفی


شتران ۱۱۱۷ واحد منفی


شبندر ۱۰۲۷ واحد منفی


خودرو ۱۰۲۵ واحد مثبت


اخابر ۹۴۱ واحد منفی


فولاد ۹۲۹ واحد منفی




انتهای خبر

0
0