بتاسهم
1399/08/29
08:24
مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان از زیر مجموعه های #پترول در 6 ماهه به تحقق سود 635 میلیارد ریالی رسیده است

مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان از زیر مجموعه های #پترول در ۶ ماهه به تحقق سود ۶۳۵ میلیارد ریالی رسیده است


انتهای خبر

0
0