کدال۳۶۰
1399/11/08
18:14
#قجام صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده) شرکت فرآورده های غذائی و قند تربت جام ▪️ شرکت فرآورده های غذائی و قند تربت جام...

#قجام


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) شرکت فرآورده های غذایی و قند تربت جام
▪️ شرکت فرآورده های غذایی و قند تربت جام در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به ازای هر سهم ۲۹۴ ریال زیان شناسایی کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲٪ افت داشته است.▪️ «قجام» با سرمایه ثبت شده ۳۱۲,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ مبلغ ۹۱,۷۰۲ میلیون ریال زیان شناسایی کرده است.
۱۳۹۹-۱۱-۰۸ ۱۸:۱۴:۵۴ (۷۱۷۴۱۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0