شکارچی سهام
1399/09/18
12:36
خفناور قفل در صف خرید مبارک همه قیمت فعلی ۲۸۳۹ هدف پیش رو ۳۵۰۰ 🚀🚀🚀🚀😘

خفناور


قفل در صف خرید


مبارک همه


قیمت فعلی ۲۸۳۹


هدف پیش رو ۳۵۰۰


🚀🚀🚀🚀😘انتهای خبر

0
0