کارگزاری آبان
1399/09/19
10:54
📈برقی ها هم با معاملاتی نسبتا مثبت همراه اند.#بپيوند٬ #وهور٬ #بفجر٬ #مبين٬ #بمپنا٬ #بجهرم و #دماوند با معاملاتی متعادل افزایش قیمت را تجربه می کنند...

📈برقی ها هم با معاملاتی نسبتا مثبت همراه اند.#بپیوند٬ #وهور٬ #بفجر٬ #مبین٬ #بمپنا٬ #بجهرم و #دماوند با معاملاتی متعادل افزایش قیمت را تجربه می کنند.#بگیلان نماد مورد توجه گروه است.


انتهای خبر

0
0