کانال عرضه‌ی اولیه
1399/09/23
09:14
اختصاص ۲۹۵ میلیارد تومان برای بازار گردانی دارایکم بختیار نصر آبادی مدیر صندوق دارایکم: در اساسنامه صندوق دارایکم قرار بود ۵ درصد از منابع جمع آو...

اختصاص ۲۹۵ میلیارد تومان برای بازار گردانی دارایکمبختیار نصر آبادی مدیر صندوق دارایکم:در اساسنامه صندوق دارایکم قرار بود ۵ درصد از منابع جمع آوری شده در زمان پذیره نویسی به امر بازار گردانی تخصیص داده شود، به گونه ای که باید از مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان، ۲۹۵ میلیارد تومان به مسیله بازار گردانی اختصاص یافته است.✿⇜⇝✿


@Arzeh۱avalieh۱انتهای خبر

0
0