سهم برتر (بست بورس ۹۷)
1400/03/03
11:01
#خودرو به دلیل مجوز افزایش حداکثر 15 درصدی نرخ فروش محصولات خود بسته شد. افزایش قیمت خودرو 206 تيپ 2 از 96 میلیون تومان به 110 میلیون تومان بوده اس...

#خودرو به دلیل مجوز افزایش حداکثر ۱۵ درصدی نرخ فروش محصولات خود بسته شد. افزایش قیمت خودرو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۹۶ میلیون تومان به ۱۱۰ میلیون تومان بوده است که ۱۶ درصد از کل فروش محصولات را شامل میشود.انتهای خبر

0
0