نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/11/12
15:39
به داد سرمایه‌گذاران بورس برسید/ کارد به استخوان مردم رسیده است اسماعیلی، نایب رییس کمیسیون اجتماعی در تذکر شفاهی: وزیر اقتصاد و سازمان بورس باید...

به داد سرمایه‌گذاران بورس برسید/ کارد به استخوان مردم رسیده استاسماعیلی، نایب رییس کمیسیون اجتماعی در تذکر شفاهی:وزیر اقتصاد و سازمان بورس باید نسبت به سرمایه‌های برباد رفته مردم که با تبلیغ دولت انجام پذیرفته جوابگو باشند. هیات رییسه مجلس باید استیضاح وزیر را براساس آیین‌نامه داخلی اعلام وصول کنند. باید به داد سرمایه‌گذاران بورس رسید چرا که کارد به استخوان رسیده است. سفره مردم نه تنها کوچکتر شده بلکه در حال جمع شدن است.

انتهای خبر

0
0