یادداشتهای تحلیلی ذوالغاری و سپیانی
1399/10/29
09:31
تا صد سال دیگر هم بنشینی صف فروش بخری بازار بهت میفروشد اقای بازار گردان!! بازار نیاز به رنج مثبت قوی دارد!!

تا صد سال دیگر هم بنشینی صف فروش بخری بازار بهت میفروشد اقای بازار گردان!!


بازار نیاز به رنج مثبت قوی دارد!!انتهای خبر

0
0