نوآوران امین
1399/11/13
17:05
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (#زماهان) گزارش #فعالیت_ماهانه (#دی_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰(اصلاحیه) سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ⭕...

مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (#زماهان)گزارش #فعالیت_ماهانه (#دی_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰(اصلاحیه)سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰⭕️کاهش (۱۶.۵۳) درصدی فروش دی ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۱۷.۷۸ درصدی فروش دی ۱۳۹۹ در مقایسه با دی ۱۳۹۸


✅رشد ۱۷.۷۸ درصدی فروش ۱ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0