تحلیلگران بازار سرمایه
1399/10/08
13:04
خوب چه کاریه برادر من بشین سرجات دندون رو جیگر بذار صبری ک دیروز عرض کردیم

خوب چه کاریه برادر من بشین سرجات دندون رو جیگر بذار صبری ک دیروز عرض کردیم


انتهای خبر

0
0