سهم گلچین
1401/06/02
12:51
صف خرید شنبه #خساپا از الان چیده شد! (خریداران سایپا قبل از اتمام بازار اعتقادی به احیای برجام نداشتند، ولی بعد از پایان بازار....!!!؟)

صف خرید شنبه #خساپا از الان چیده شد!
(خریداران سایپا قبل از اتمام بازار اعتقادی به احیای برجام نداشتند، ولی بعد از پایان بازار....!!!؟)انتهای خبر

0
0