بورس آموز
1399/09/05
10:15
🔔تا این لحظه از بازار ‏🟢 تعداد صف های خرید: 187 💰 ارزش صف های خرید: 2585 میلیارد تومان 🔴 تعداد صف های فروش: 110 💰 ارزش صف های فروش: 2193 میلیار...

🔔تا این لحظه از بازار🟢 تعداد صف های خرید: ۱۸۷


💰 ارزش صف های خرید: ۲۵۸۵ میلیارد تومان🔴 تعداد صف های فروش: ۱۱۰


💰 ارزش صف های فروش: ۲۱۹۳ میلیارد تومان
✅ برترین صف خرید: #فولاد با ارزش ۲۱۱ میلیارد❌ برترین صف فروش: #وملی با ارزش ۲۱۵ میلیارد⚡️⚡️بورسآموز را دنبال کنید

انتهای خبر

0
0