کدال۳۶۰
1401/03/05
08:40
#هلد_ملت گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه گزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/12/29 شرکت گروه مالی ملت با فایل های پیوست منتش...

#هلد_ملت


گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماههگزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت گروه مالی ملت با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۱-۰۳-۰۵ ۰۸:۴۱:۱۲ (۸۸۷۶۳۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0