کدال۳۶۰
1399/08/18
10:29
#میهن ❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه میهن #دوره_12_ماهه منتهی به 1398/12/29 🔹 تاریخ جلسه: 1399/07/30 ساعت 15:00 🔹 سرمایه ثبت شده: 1,50...

#میهن


❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه میهن #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹🔹 تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۱۵:۰۰🔹 سرمایه ثبت شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 زیان خالص هر سهم: ۱۶۶🔹 سود نقدی هر سهم: ۰🔹 زیان انباشته پایان دوره: ۱,۰۰۰,۳۷۷ میلیون ریال۱۳۹۹-۰۸-۱۸ ۱۰:۲۹:۴۸ (۶۹۰۰۴۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0