بتاسهم
1401/06/02
12:45
نور نیوز: ‏آمریکایی‌ها با فضاسازی در پی القاء عقب‌نشینی ‎ایران در ‎مذاکرات هستند حال آنکه نباید از یاد ببرند طرف خارج شده از ‎برجام واشنگتن است نه...

نور نیوز:آمریکایی‌ها با فضاسازی در پی القاء عقب‌نشینی ایران در مذاکرات هستند حال آنکه نباید از یاد ببرند طرف خارج شده از برجام واشنگتن است نه تهران، لذا اگر قرار باشد پذیرش تعهدات برجامی عقب‌نشینی تلقی شود این دولت آمریکاست که در صورت بازگشت به برجام از مواضع قبلی خود کوتاه آمده است.

انتهای خبر

0
0