سهم گلچین
1400/07/03
13:42
#اطلاعات_بازار شاخص کل 1,422,104 35653.97 واحد مثبت ارزش بازار57,146,501 میلیارد ریال ارزش معاملات 60,950 میلیارد ریال حجم معاملات 6.881 ...

#اطلاعات_بازار


شاخص کل ۱,۴۲۲,۱۰۴


۳۵۶۵۳.۹۷ واحد مثبت


ارزش بازار۵۷,۱۴۶,۵۰۱ میلیارد ریال


ارزش معاملات ۶۰,۹۵۰ میلیارد ریال


حجم معاملات ۶.۸۸۱ میلیارد سهم


نمادهای تاثیر گذار در شاخص


فولاد ۳۲۸۱ واحد مثبت


فملی ۲۶۸۷ واحد مثبت


فارس ۲۲۸۵ واحد مثبت


کگل ۱۵۴۲ واحد مثبت


پارسان ۱۴۵۱ واحد مثبت


شستا ۱۴۴۸ واحد مثبت


تاپیکو ۱۲۳۷ واحد مثبت


بیشترین حجم معاملات


دی ۶۰۶ میلیون سهم


فجهان ۵۶۵ میلیون سهم


خساپا ۳۵۴ میلیون سهم


خودرو ۳۳۱ میلیون سهم


کرمان ۲۱۴ میلیون سهمانتهای خبر

0
0