بهنام صمدی
1399/10/28
12:55
‏دلار اصلا ابزار خوبی برای سرمایه‌گذاری نیست اما این دولت‌ها بودند که با دستکاری و سرکوب نرخ دلار برای خرید انگیزه ایجاد کردند اگر نرخ دلار به اندا...

دلار اصلا ابزار خوبی برای سرمایه‌گذاری نیست اما این دولت‌ها بودند که با دستکاری و سرکوب نرخ دلار برای خرید انگیزه ایجاد کردند


اگر نرخ دلار به اندازه تورم رشد میکرد، هرگز شاهد جهش‌های چندصد درصدی نبودیموقتی قیمت همه کالاها و حتی نرخ ارز رو بازار تعیین کنه، اقتصاد رشد خواهد کردبه طور مثال با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومنی و قیمت‌گذاری دستوری فولاد و خودرو و... جیب رفقا رو پر کردنداز دیروز همتی به صادرکننده‌ها که سهامی عام هستند فشار آورده برای پایین آوردن دستوری قیمت دلار تا باز رفقا پر کنندقیمت تعادلی رو باید عرضه و تقاضا تعیین کنه نه دستور


@BehnamSamadi_irانتهای خبر

0
0