نوآوران امین
1400/12/24
15:05
قند لرستان(#قلرست) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1400/10/30 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 16 درصدی درآمدهای عملیاتی 6 ماهه ...

قند لرستان(#قلرست)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۱۶ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۴۰۱ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱,۱۸۷,۵۴۶ میلیون ریال به مبلغ ۱,۳۸۱,۹۹۹ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۲۳ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۴۰۱ و تحقق سود ۸۴۹ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0