حسین زمانی
1399/09/23
09:12
خگستر👈وپارس👈عرضه اولیه اپال نزدیک است👈تحولی بسیار مثبت در بانک پارسیان👈اپال سهامدار اصلی پارس فولاد سبزوار و اپال فولاد شرق پارسیان است.اپال ، زیر...

خگستر👈وپارس 👈 عرضه اولیه اپال نزدیک است 👈تحولی بسیار مثبت در بانک پارسیان👈اپال سهامدار اصلی پارس فولاد سبزوار و اپال فولاد شرق پارسیان است.اپال ، زیرمجموعه بانک پارسیان است و ۱۰۰ درصد سهامش متعلق به بانک پارسیان است.خگستر و زیرمجموعه ها(سرمایه گذاری سمند،نیرو محرکه، تولید محور خودرو و...)مالک اصلی بانک پارسیان است 👈با عرضه اولیه اپال در بورس، خگستر(خودرو)می توانند سود قابل توجهی کسب کنند.

انتهای خبر

0
0