مهدی افضلیان
1399/08/19
13:32
#تغییرات_تایم_پیش_گشایش این هم ساده ترین موضوع ممکن که با توجه به وضعیت بازار 1 ماه پیش مطرح شد و تازه در نهایت این اتفاق قرار هست اجرایی بشود. ا...

#تغییرات_تایم_پیش_گشایش



این هم ساده ترین موضوع ممکن که با توجه به وضعیت بازار ۱ ماه پیش مطرح شد و تازه در نهایت این اتفاق قرار هست اجرایی بشود.



اینکه یک موضوعی از دل بازار برمی آید یعنی کارشناسان مختلف بر روی آن اجماع نظر دارند. مشکلات اجرا هم ندارد که بگویید باید همه جوانب بررسی شود. پس علت اینهمه صبر برای چیست؟



ایا کارشناسان شما خبره های بازار هستند و ما فعالان بازار یک سری آدم دوزاری؟؟؟؟؟؟



حداقل برای ما این موضع را شفاف کنید.



@MEHDIAFZALIAAN

انتهای خبر

0
0