بورس۲۴
1400/10/15
19:57
جزئیات هزینه های انرژی مصرفی «شاراک»منتشر شد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت پتروشیمی شازند در خصوص جزئیات هزینه های انرژی شفاف سازی نمود. این شرکت بیان نمود تا پایان سال جاری ۱ میلیون لیتر گازوئیل با نرخ ۳هزار ریال، ۳۶۲میلیون متر مکعب گاز سوخت با نرخ ۱۰هزار ریال، ۴هزار مگاوات برق با نرخ ۲میلیون ریال و ۷میلیون متر مکعب آب با نرخ ۸هزار ریال مصرف خواهد نمود. پیش بینی مقدار مصرف گازوئیل، گاز سوخت ، برق و آب در سال ۱۴۰۱ به ترتیب۱میلیون لیتر، ۳۶۲میلیون مترمکعب، ۴هزار مگاوات برق و ۷میلیون متر مکعب آب خواهد بود.

انتهای خبر

0
0