سنا
1399/08/11
11:30
"پارسان" خریدار و فروشنده بود

گروه گسترش نفت و گاز پارسیان در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹، خریدار و فروشنده سهام چند شرکت بورسی بود و از واگذاری‌های خود سودی کسب نکرد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان با سرمایه ۴۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال، صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹ را حسابرسی نشده منتشر کرد.


گروه گسترش نفت و گاز پارسیان با انتشار عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر سال جاری اعلام کرد در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۷۳ هزار و ۴۶ میلیارد و ۳۹۳ میلیون ریال و ارزش بازار معادل یک بیلیون و ۵۱۶ هزار و ۹۴ میلیارد و ۴۴۵ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت .


بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی این مدت با افزایش ۲ هزار و ۲۷۱ میلیارد و ۹۰۴ میلیون ریال به ۷۵ هزار و ۳۱۸ میلیارد و ۲۹۷ میلیون ریال رسید. ارزش بازار گروه گسترش نفت و گاز پارسیان نیز با کاهش ۲۱۸ هزار و ۹۵۰ میلیارد و ۳۳۶۹ میلیون ریال معادل یک بیلیون و ۲۹۷ هزار و ۱۴۴ میلیارد و ۷۶ میلیون ریال محاسبه شد .


" پارسان" تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۱۹۴ هزار و ۴۹۹ میلیارد و ۹۹۹ میلیون ریال به همان مبلغ واگذار کرد و از این بابت سودی کسب نکرد .


گروه گسترش نفت و گاز پارسیان طی دوره یک ماهه منتهی به مهر ماه سهام چند شرکت بورسی را به مبلغ ۲ هزار و ۲۷۱ میلیارد و ۹۰۴ میلیون ریال خریداری کرد .


انتهای خبر

0
0