بتاسهم
1401/01/30
15:47
توضیحات #واحیا درآمد حاصل از سرمايه گذاري ها پس از برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه و بر اساس خلاصه مذاکرات مجامع شرکتهاي گروه شناسايي مي شود. هم...

توضیحات #واحیا


درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها پس از برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه و بر اساس خلاصه مذاکرات مجامع شرکتهای گروه شناسایی می شود. همچنین سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی عمدتا مربوط به سود سپرده بانکی می باشد .افزایش حساب پرداختنی های غیر تجاری عمدتا مربوط به تامین نقدینگی جهت عملیاتی نمودن افزایش سرمایه ، از شرکتهای مجتمع نگین معادن احیا و مهندسی قائم سپاهان به ترتیب به مبالغ ۵.۴۶۷.۰۶۹ و ۱.۰۰۰.۰۰۰میلیون ریال و همچنین ثبت مطالبات سود سهام شرکت مهندسی قائم سپاهان به مبلغ ۱.۳۴۴.۳۱۴ میلیون ریال می باشد . دلیل تغییرات سود خالص نسبت به دوره مشابه سال قبل عمدتا بابت فروش سهام شرکت بیمه پاسارگاد و شناسایی سود سهام برخی سرمایه گذاریها می باشد .افزایش در سرمایه گذاریهای بلند مدت حسب اطلاعات مندرج در فرم " صورت وضعیت پرتفوی شرکتهای خارج از بورس" عمدتا مربوط به تحصیل سهام و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت احیا ریل ایرانیان و همچنین تحصیل سهام شرکت تکادو می باشد. افزایش در پیش پرداخت‌ها و سفارشات عمدتا بدلیل پیش پرداخت تحصیل ۴۰ درصد سهام شرکت صنایع پتروشیمی کیمیا اندیمشک (سهامی خاص) به مبلغ دو هزار میلیارد ریال می باشد .انتهای خبر

0
0