کانال تحلیلی پارسیس
1399/08/19
09:53
#گذری_بر_بازار عرضه ها و فشار آن در محدوده منفی و در این روزها، طبیعی است که از دو موضوع نشات میگیره ، مورد اول ) اینکه سهامداران هنوز نتوانسته ا...

#گذری_بر_بازارعرضه ها و فشار آن در محدوده منفی و در این روزها، طبیعی است که از دو موضوع نشات میگیره ،مورد اول ) اینکه سهامداران هنوز نتوانسته اند تاثیر انتخابات را بر نرخ ارز به عنوان پیشران اصلی بازار، به درستی تحلیل نمایند، میانگین نرخ ارز نیمایی در شش ماهه اول امسال ۱۸.۴۰۰ تومان بوده که با آن دلار ، ما شاهد گزارشات خوب از شرکتهای بنیادی و کاهش P/E ttm آنها بودیم، در حال حاضر نرخ ارز نیمایی ۲۴.۳۰۰ تومان است، بالطبع اگر تحلیل ما این باشد که این نرخ اصلاح شدیدی خواهد داشت، واقع بینانه نیست، تقاضای پشت سامانه نیما برای واردات حدود ۱۴ میلیارد دلار است ، تقاضای غیر وارداتی و عمدتا" با دید خروج منابع ارزی از کشور ، (مثلا برای خرید ملک در ترکیه) بیشتر هم هست. و خیلی ها مترصد آن هستند که در قیمتهای پایین ، دلار را شکار کنند.


قطعا بانک مرکزی به این موضوع واقف است.مورد دوم در خصوص افزایش میزان عرضه ها، حجم ابطالی صندوق های سرمایه گذاری در این یکی دو روز اخیر بوده که بالطبع، مدیرا صندوقها برای تامین نقدینگی ، نیاز به فروش و آزاد سازی منابع دارند، هرچند تعداد زیادی از این صندوق ها دارای منابع ریالی و اوراق با درآمد ثابت هستند و از ان محل هم تامین منابع خواهند نمود.شاید بازار چند روزی بخاطر عدم تحلیل مناسب از شرایط واقعی، نوسان زیادی کند، ولی آنچه ارقام و اعداد می گویند ، بازار در مقایسه با سایر رقبا و با دید حداقل یک سال آینده، به نقطه ارزندگی خوبی رسیده استالبته بازگشایی نماد شرکتهایی که بسته هستند بویژه #شستا ، که هیچ دلیلی بر بسته بودن آن وجود ندارد و سایر شرکتها، می تواند از نظر روانی به آرامش در بازار کمک نماید.کانال تحلیلی پارسیس

انتهای خبر

0
0