کدال۳۶۰
1399/09/17
12:15
#قتربت ❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه قند تربت حیدریه #دوره_12_ماهه منتهی به 1399/04/31 🔹 تاریخ جلسه: 1399/08/29 ساعت 13:00 🔹 سرمایه ثبت شد...

#قتربت


❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه قند تربت حیدریه #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱🔹 تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۰۰🔹 سرمایه ثبت شده: ۱۴۷,۰۰۰ میلیون ریال🔹 سود خالص هر سهم: ۳۰۵🔹 سود نقدی هر سهم: ۶۸۰🔹 سود انباشته پایان دوره: ۲۸۸,۹۳۱ میلیون ریال۱۳۹۹-۰۹-۱۷ ۱۲:۱۴:۴۷ (۷۰۰۶۱۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0