بورس۲۴
1401/04/04
19:15
ثبت فروش ۴۲۰ میلیارد تومانی در «خاهن»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران در ۳ ماهه منتهی به خرداد ۴۲۰ میلیارد تومان درآمد فروش شناسایی کرد. خاهن در خرداد ماه ۱۸۰ میلیارد تومان فروش را ثبت کرد.

ثبت فروش 420 میلیارد تومانی در «خاهن»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران در ۳ ماهه منتهی به خرداد ۴۲۰ میلیارد تومان درآمد فروش شناسایی کرد. خاهن در خرداد ماه ۱۸۰ میلیارد تومان فروش را ثبت کرد.

خاهنخاهن
انتهای خبر

0
0