بولتن اقتصادی
1399/09/04
20:09
محدودیتی برای ثبت تاریخ تولد در مورخ ۹۹/۹/۹ در ثبت احوال نیست 🔹سخنگوی سازمان ثبت احوال : تقاضا داریم به سلامت فرزندان خود بیاندیشید و ثبت احوال هی...

محدودیتی برای ثبت تاریخ تولد در مورخ ۹۹/۹/۹ در ثبت احوال نیست🔹سخنگوی سازمان ثبت احوال : تقاضا داریم به سلامت فرزندان خود بیاندیشید و ثبت احوال هیچ محدودیتی برای ثبت تاریخ ۹۹/۹/۹ در شناسنامه حتی برای متولدین ۵ یا ۶ آذر هم نخواهد داشت./ مهر

انتهای خبر

0
0