بورس۲۴
1401/02/18
22:03
اعلام نمادهای مشمول برخی مفاد ضوابط ماده ۲۱ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،نمادهای مشمول برخی مفاد ضوابط ماده ۲۱ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران اعلام شد

اعلام نمادهای مشمول برخی مفاد ضوابط ماده 21 دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره ۳۶۶۱/الف/۰۱ مورخ ۱۴۰۱.۱.۲۲ این شرکت، با موضوع «ضوابط مربوط به ماده ۲۱ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ا یران»، پس از بررسی های صورت گرفته طی شش ماه منتهی به ۱۴۰۱.۲.۱۲ ،نمادهای معاملاتی «آریا»،«بپیوند»،«بجهرم»،«سرچشمه»،«صبا»،«فجهان»،«کگهر»،«وسپهر»،«وکبهمن»،«ومهان»،«وهامون» مشمول بندهای ۲ ،۳ و ۴ ماده ۱ ضوابط مذکور می باشند.


لذا بازارگردانان در نمادهای فوق در صورت تمایل می توانند با رعایت سایر بندهای «ضوابط مربوط به ماده ۲۱ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران»درخواست تغییر دامنه نوسان قیمت را به فرابورس ایران ارائه نمایند.


فرابورس
انتهای خبر

0
0