کدال۳۶۰
1399/08/12
17:20
#وثنو صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/06/31 (#حسابرسی_شده) شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین ▪️ شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین در دوره 6 ماهه م...

#وثنو


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (#حسابرسی_شده) شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین▪️ شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به ازای هر سهم ۲,۵۸۳ ریال سود محقق کرده است.▪️ «وثنو» با سرمایه ثبت شده ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ مبلغ ۱,۵۴۹,۸۷۲ میلیون ریال سود محقق کرده است.۱۳۹۹-۰۸-۱۲ ۱۷:۲۰:۳۱ (۶۸۷۲۵۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0