نوآوران امین
1399/08/26
20:27
صنعتی ناب(#غناب) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 124 درصدی درآمدهای عملیاتی 6 ماهه ...

صنعتی ناب(#غناب)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۱۲۴ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۴۰,۲۴۵ میلیون ریال به مبلغ ۹۰,۳۴۶ میلیون ریال رسیده است)


⭕️کاهش ۹۹ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۱۷۱ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0