سیگنال یاب روزانه
1401/03/30
13:07
🔸بیشترین ورود پول حقیقی: های وب، حکشتی، سپاها، وساپا، سیتا، خکرمان، اخابر 🔸بیشترین خروج پول حقیقی: تفارس، شتران، فملی، آسیاتک، وغدیر، شستا، خز...

🔸بیشترین ورود پول حقیقی:های وب، حکشتی، سپاها، وساپا، سیتا، خکرمان، اخابر🔸بیشترین خروج پول حقیقی:تفارس، شتران، فملی، آسیاتک، وغدیر، شستا، خزامیا

انتهای خبر

0
0