ایبنا
1399/08/21
17:26
🇮🇷اسکناس جدید ۱۰ هزار تومانی با مشخصه های ویژه امنیتی چاپ شد 🔹اسکناس‌های جدید ۱۰ هزارتومانی در فرمت و اندازه جدید و نیز با کمرنگ شدن چهار صفر و مش...

🇮🇷اسکناس جدید ۱۰ هزار تومانی با مشخصه های ویژه امنیتی چاپ شد🔹اسکناس‌های جدید ۱۰ هزارتومانی در فرمت و اندازه جدید و نیز با کمرنگ شدن چهار صفر و مشخصه‌های امنیتی ویژه چاپ شده است.انتهای خبر

0
0