بورس۲۴
1401/04/29
21:03
رشد چشمگیر سود «فزر»در ۳ ماهه ۱۴۰۱

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،شرکت پویا زرکان آق دره صورت های مالی حسابرسی نشده ۳ ماهه خود را منتشر کرد.

رشد چشمگیر سود «فزر»در 3 ماهه 1401

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت پویا زرکان آق دره صورت های مالی حسابرسی نشده ۳ ماهه خود را منتشر کرد.بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت پویا زرکان آق دره در پروسه زمانی ذکر شده برای هر سهم ۵۴ ریال سود شناسایی کرده است. که نسبت به مدت مشابه قبل ۱۰۳ درصد رشد داشته است .مجموع سود خالص این شرکت به ۱۶ میلیارد تومان رسید.این در حالیست که ۹ میلیارد تومان سود ناخالص داشته که نسبت به دوره مشابه قبل ۵۳ درصد افزایش پیدا کرده است.در نهایت مجموع سود خالص شرکت ۱۶ میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه گذشته ۱۰۳ درصد رشد را شاهد بوده افزون بر این شرکت ۶ میلیارد تومان سود عملیاتی داشته که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ۳۲ درصدی را نشان می دهد.


فزر
انتهای خبر

0
0