کارگزاری آبان
1399/11/14
09:05
📊#مبین اطلاعیه 99/11/14 *مبین انرژی خلیج فارس* افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه ...

📊#مبین


اطلاعیه ۹۹/۱۱/۱۴


*مبین انرژی خلیج فارس*


افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارایه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتهای خبر

0
0