کدال۳۶۰
1401/03/17
16:58
#وکبهمن توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده ▪ در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری 880794در تاریخ 1401/03/17 به استحضار می رسا...

#وکبهمن


توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده▪ در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری ۸۸۰۷۹۴در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ به استحضار می رساند لزوم افشای توضیحات درخصوص علت تغییر سودآوری بشرح نامه پیوست می باشد.
۱۴۰۱-۰۳-۱۷ ۱۶:۵۹:۴۵ (۸۹۳۹۳۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0