کدال۳۶۰
1399/09/03
15:24
#وصندوق #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/08/30 ▪ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/08/30 از مح...

#وصندوق


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰▪ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ از محل واگذاری سهام ۴۷,۵۱۰ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد ۱ ماهه مشابه سال قبل ۷۰٪ کاهش داشته است▪ وصندوق با سرمایه ثبت شده ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۸ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ از محل سود سهام محقق شده ۱۰,۷۳۶,۴۰۷ میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل ۱۶٪ افزایش داشته است
۱۳۹۹-۰۹-۰۳ ۱۵:۲۴:۲۱ (۶۹۵۷۸۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0