حامیان بورس ایران
1401/06/02
23:10
یک مقام امریکایی مدعی شد فضا پاسخ امریکا به نامه ایران مثبت بوده است ▫️با توجه به ادعای این مقام امریکایی به نظر می‌رسد ادامه مذاکرات در اواخر اي...

یک مقام امریکایی مدعی شد فضا پاسخ امریکا به نامه ایران مثبت بوده است▫️با توجه به ادعای این مقام امریکایی به نظر می‌رسد ادامه مذاکرات در اواخر این هفته یا هفته آینده با حضور ایران و امریکا برگزار شودانتهای خبر

0
0